Huvudsidan /Tillbaka

Logi - Hotell


Tel. (02) 336 000
Bra att beakta för synskadade
Bra att beakta för synskadade
Ledar- och hjälphundar välkomna
Ledar- och hjälphundar välkomna
Trappa
Trappa
Höjdskillnader
Höjdskillnader
Dörr med automatisk öppningsmekanism
Dörr med automatisk öppningsmekanism
Hinderfri tillgänglighet
Hinderfri tillgänglighet
Tillgänglig med hjälp
Tillgänglig med hjälp
Alternativ rutt
Alternativ rutt
Annan hiss
Annan hiss
Lämplig för allergiker
Lämplig för allergiker
Induktionsslinga
Induktionsslinga
Parkeringsplats för invalider
Parkeringsplats för invalider 1 plats
Tilläggsinformation
Tilläggsinformation

Updaterad: 25.04.2019

© Copyright Kynnys ry