Huvudsidan /Tillbaka

Hinderfri tillgänglighet

  • dörr med automatisk öppningsmekanism
  • rampens lutning högst 5 %
  • trösklarnas eller andra inre höjdskillnader högst 2 cm
  • fri ingångsbredd (dörr) minst 85 cm
  • hissens fria bredd minst 90 cm, djup 120 cm och dörrens fria bredd 85 cm

© Copyright Kynnys ry