Huvudsidan /Tillbaka

Begränsad tillgänglighet

  • rampens lutning högst 8 %
  • trösklarnas eller andra inre höjdskillnader högst 4 cm
  • fri ingångsbredd (dörr) mindre än 85 cm, men minst 75 cm
  • hissens fria bredd minst 90 cm, djup 120 cm och dörrens fria bredd 75 cm

© Copyright Kynnys ry