Huvudsidan /Tillbaka

Otillgänglig

  • rampens lutning över 15 %
  • trösklarnas eller andra inre höjdskillnader över 8 cm
  • fri ingångsbredd (dörr) mindre än 70 cm
  • hissens fri bredd under 90 cm, djup under 120 cm och dörrens fria bredd under 70 cm)

© Copyright Kynnys ry