Huvudsidan /Tillbaka

Rymlig hiss

  • hissens minimimått är: fritt djup 140 cm, fri bredd 110 cm, fri dörrbredd 90 cm
  • knapparnas övre gräns placerad mellan 90-110 cm

© Copyright Kynnys ry