Huvudsidan /Tillbaka

Annan hiss

  • hissen uppfyller inte utrymmeskrav för rullstol (fri bredd 110 cm, djup 140 cm och fri dörrbredd 90 cm)

© Copyright Kynnys ry