Huvudsidan /Tillbaka

Induktionsslinga

  • ljudförstärkningssystem för hörselskadade, förutsätter T-ställningens använding i hörapparaten

© Copyright Kynnys ry