Huvudsidan /Tillbaka

Parkeringsplats för invalider

  • antalet parkeringsrutor nämns vid sidan om symbolen
  • texten berättar t.ex. om det finns höjdskillnader mellan parkeringsrutan och ingången

© Copyright Kynnys ry