Huvudsidan /Tillbaka

Trappa

  • trappstegens antal angivna vid symbolen
  • texten ger information om anläggning har trappsteg som utför kollisions- eller fallrisk

© Copyright Kynnys ry