Huvudsidan /Tillbaka

Höjdskillnader

  • höjdskillnad med snett golv
  • höjdskillnad med trappsteg
  • flera våningar, våningarnas antal vid sidan om symbolen
  • texten berättar om det i samband med höjdskillnaden finns ledstång

© Copyright Kynnys ry