Huvudsidan /Tillbaka

Dörr med automatisk öppningsmekanism

Texten berättar
  • om dörren är en skjut-, karusell, eller gångjärnsdörr
  • om det är tröskel vid dörren, tröskelns höjd nämns i texten

© Copyright Kynnys ry