Huvudsidan /Tillbaka

Ej automatisk dörr

texten berättar
  • om dörren har dörrpump
  • om dörren har en tröskel, tröskelns höjd nämns i texten

© Copyright Kynnys ry