Huvudsidan /Tillbaka

Bra att beakta för synskadade

 • texten berättar vad du ska ta i beaktning eller vad du ska akta dig för

Olägenhet på grund av bländning

 • i texten beskrivs vilka problem belysningen har eller annat som åstadkommer bländning

Ledar- och hjälphundar välkomna

Stor text

 • på anläggningen existerar tryckt material med fontstorlek större än normalt, minst 16

Punktskrift

Trappa

 • trappstegens antal angivna vid symbolen
 • texten ger information om anläggning har trappsteg som utför kollisions- eller fallrisk

Höjdskillnader

 • höjdskillnad med snett golv
 • höjdskillnad med trappsteg
 • flera våningar, våningarnas antal vid sidan om symbolen
 • texten berättar om det i samband med höjdskillnaden finns ledstång

Dörr med automatisk öppningsmekanism

Texten berättar
 • om dörren är en skjut-, karusell, eller gångjärnsdörr
 • om det är tröskel vid dörren, tröskelns höjd nämns i texten

Ej automatisk dörr

texten berättar
 • om dörren har dörrpump
 • om dörren har en tröskel, tröskelns höjd nämns i texten

Hinderfri tillgänglighet

 • dörr med automatisk öppningsmekanism
 • rampens lutning högst 5 %
 • trösklarnas eller andra inre höjdskillnader högst 2 cm
 • fri ingångsbredd (dörr) minst 85 cm
 • hissens fria bredd minst 90 cm, djup 120 cm och dörrens fria bredd 85 cm

Begränsad tillgänglighet

 • rampens lutning högst 8 %
 • trösklarnas eller andra inre höjdskillnader högst 4 cm
 • fri ingångsbredd (dörr) mindre än 85 cm, men minst 75 cm
 • hissens fria bredd minst 90 cm, djup 120 cm och dörrens fria bredd 75 cm

Tillgänglig med hjälp

 • rampens lutning över 8 %
 • trösklarnas eller andra inre höjdskillnader högst 8 cm
 • fri ingångsbredd (dörr) mindre än 85 cm, men minst 75 cm
 • tung dörr
 • hissens fria bredd minst 90 cm, djup 120 cm och dörrens fria bredd 75 cm

Otillgänglig

 • rampens lutning över 15 %
 • trösklarnas eller andra inre höjdskillnader över 8 cm
 • fri ingångsbredd (dörr) mindre än 70 cm
 • hissens fri bredd under 90 cm, djup under 120 cm och dörrens fria bredd under 70 cm)

Alternativ rutt

 • texten beskriver den alternativa rutten, om huvudingången inte är tillgänglig

Rymlig hiss

 • hissens minimimått är: fritt djup 140 cm, fri bredd 110 cm, fri dörrbredd 90 cm
 • knapparnas övre gräns placerad mellan 90-110 cm

Annan hiss

 • hissen uppfyller inte utrymmeskrav för rullstol (fri bredd 110 cm, djup 140 cm och fri dörrbredd 90 cm)

Bra Rullstols-WC

 • dörröppningens fria bredd minst 85 cm
 • fritt utrymme för svängning framför wc-stolen minst 1,5 m
 • 80 cm fritt utrymme på båda sidor om wc-stolen
 • armstöd, som kan lyftas upp, på båda sidor om wc-stolen
 • höjd wc-stol 47-48 cm
 • bidedusch önskvärd vid sidan om wc-stolen
 • ingen dörrpump
 • handtag på insidan av dörren för rullstolsanvändare

 • texten berättar

  • dörröppningens fria bredd
  • om wc:t har annat märkbart

Tillfredsställande Rullstols-WC

 • dörröppningens fia bredd minst 80 cm
 • fritt utrymme för svängning framför wc-stolen minst 1,5 m
 • 80 cm fritt utrymme på båda sidor om wc-stolen
 • armstöd, som kan lyftas upp, på båda sidor om wc-stolen

 • texten berättar

  • dörröppningens fria bredd
  • om dörren är försedd med pump
  • fritt utrymme bredvid och bakom wc-stolen
  • wc-stolens höjd, om annat än 47-48 cm
  • om dörren har igendragningshandtag för rullstolsanvändare
  • om wc:t har annat märkbart

Rimlig WC

 • dörröpningens fria bredd minst 70 cm
 • fritt svängningsutrymme framför wc-stolen minst 1 m

 • texten berättar

  • dörröppningens fria bredd
  • om dörren är försedd med pump
  • fritt utrymme framför wc-stolen, om mindre än 1 m
  • fritt utrymme bredvid och bakom wc-stolen
  • om det finns upplyftbara handstöd bredvid wc-stolen
  • wc-stolens höjd, om annat än 47-48 cm
  • om dörren har igendragningshandtag för rullstolsanvändare
  • om wc:t har annat märkbart

Lämplig för allergiker

 • rökfri
 • inga textilmattor

Information på teckenspråk

Texttelefon

Induktionsslinga

 • ljudförstärkningssystem för hörselskadade, förutsätter T-ställningens använding i hörapparaten

Parkeringsplats för invalider

 • antalet parkeringsrutor nämns vid sidan om symbolen
 • texten berättar t.ex. om det finns höjdskillnader mellan parkeringsrutan och ingången

Tilläggsinformation

© Copyright Kynnys ry