Huvudsidan /Tillbaka

Användarguide


Vilken information finns på Åbo för Alla –nätsidorna?


På sidorna har samlats tillgänglighetsinformation om Åbos offentliga och privata tjänster. Vi berättar om varje anläggnings tillgänglighetsuppgifter i form av både symboler samt mer ingående text.


Sajten är delad i tio olika ämnesgrupper som finns på huvudsidan. Under huvudrubrikerna hittas mer detaljerade underrubriker, under vilka hittas de för tillfället kartlagda anläggningarna. På den här sidan kan du se vilka symboler en anläggning har fått. När du klickar något anläggningsnamn, kommer du till sidan med anläggningens detaljerade information.


Varje kartlagd anläggning har en egen sida, där tillgänglighetsuppgifterna presenteras med hjälp av både symboler samt mer ingående text. Anläggningens namn i den blå rutan fungerar som länk till anläggningens egna www-sidor, om du klickar på adressen visas anläggningens position på karttjänsten.


Du kan söka efter information på våra sidor på många olika sätt:  1. Sökning efter anläggning med hjälp av huvudrubrikerna


Vi har delat in anläggningarna efter huvudrubrikerna: Offentlig service, Organisationer, Utbildning, Kultur, Trafik, Logi, Inköpsställen, Restauranger, Hälsovård, Fritid.


Genom att klicka någon huvudrubrik kommer du till underrubrikerna: t.ex. under Kultur-huvudrubriken hittas följande underrubriker: Gallerior, Konferensställen, Konsertsalar, Museum, Teatrar.


  1. Sökning med hjälp av olika underrubriker


Huvudrubrikerna delas upp i underrubriker, t.ex. under Kultur-huvudrubriken hittas följande underrubriker: Gallerior, Konferensställen, Konsertsalar, Museum, Teatrar.


Genom att klicka någon av underrubrikerna kommer du en sida där kartlagda tillhörande anläggningar listas, t.ex under underrubriken Museum hittas olika museum i Åbo.


  1. Sökning med hjälp av alfabetsordningen


På huvudsidan finns en länk ”Anläggningarna i alfabetsordning”. Under denna länk listas alla anläggningar i alfabetsordning. Klicka på vald bokstav och du får alla anläggningar som börjar på den bokstaven.


Observera att det listas endast 10 anläggningar per sida. Fortsättning får du genom att klicka ”Nästa sida” på sidans nedre kant.


  1. Sökning på anläggningars namn


Upptill på den blå sidobalken finns ett sökfält. Du kan välja mellan att söka på namn eller adress.


När du söker på anläggningens namn, skriv hela namnet eller bara början på namnet i sökfältet. Sökmotorn söker efter alla anläggningar vars namn innehåller texten du skrivit.


Observera att när du söker på anläggningens namn, så ska ha en ljusblå boll i ringen framför ordet ”Anläggning” . Du får den genom att klicka på ringen.


  1. Sökning på anläggningens adress


Upptill på den blå sidobalken finns ett sökfält. Du kan välja mellan att söka på namn eller adress.


När du söker på anläggningens adress, skriv gatuadress, eller bara början eller postnummer i sökfältet. Sökmotorn söker efter alla anläggningar vars adress innehåller texten du skrivit.


Observera att när du söker på anläggningens adress, så ska ha en ljusblå boll i ringen framför ordet ”Adress” . Du får den genom att klicka på ringen.


  1. Sökning på vilka symboler en anläggning har fått


I den blå sidobalken finns en länk ”Sök med symboler”. Genom att klicka denna länk kommer du till en sida med symbolerna uppradade under varandra med en liten krysslåda på sidan. Du kan välja så många symboler du vill genom att sätta ett kryss i rutan för varje symbol som du vill och klicka sedan Sök.


När du söker två eller flera symboler finns de två olika sökmöjligheter:

Och-sökning och Eller-sökninga) Sökning efter anläggningar med hjälp av och-sökning


Exempel: Du söker anläggningar som är Hinderfi tillgängligheta och har rymlig hiss;.


Klicka först ringen framför ordet Och , och du får en ljusblå boll i ringen.


Kryssa de symboler du vill (t.ex. Hinderfi tillgänglighet och Rymlig hiss) och klicka Sök-knappen. Som resultat får du de anläggningar som har alla kryssade symboler.


Om sökmotorn inte hittar några resultat med vald symbolkombination, får du meddelandet:


”Inga sökträffar med valda symboler hittades”


Du kan tömma dina val genom att klicka vilkensomhelst av Töm-knapparna.


b) Sökning efter anläggningar med hjälp av eller-sökning


Exempel: Du söker efter anlägnningar med bra eller tillfredställande Rullstols WC.


Klicka först ringen framför ordet eller, och du får en ljusblå boll i ringen.


Kryssa för de symboler du vill (t.ex. Bra Rullstols WC och Tillfredsställande Rullstols WC) och klicka Sök-knappen. Som resultat får du de anläggningar som har minst en av de kryssade symboler.


Om sökmotorn inte hittar några resultat med vald symbolkombination, får du meddelandet:


”Inga sökträffar med valda symboler hittades”


Du kan tömma dina val genom att klicka vilkensomhelst av Töm-knapparna.