Huvudsidan /Tillbaka

Kontaktinformation

Tröskeln rf

Åbo regionalsektion

Center för Självständigt Liv i åbo

Universitetgatan 9 b, 20100 åBO

Tröskeln rf

Åbo för Alla

Åbo för alla -tillgänglighetsguiden upprätthålls av Tröskeln rf:s arbetsgrupp i åbo. I guiden samlas tillgänglighetsinformation om åbos officiella och privata tjänster. Vi har påbörjat informationsinsamlingen våren 2005 och uppdaterar guiden i den takt som kartläggningarna klarläggs. Vi hoppas att rörelsehindrade, synskadade och åldringar samt alla andra som söker denna typ av information har nytta av guidens innehåll.

Vi har gjort en kartläggningsblankett som används för att samla in informationen för olika anläggningar. Kartläggningarna görs av frivilliga som har personliga erfarenheter av handikapp och att leva som handikappad. I kartläggningsarbetet deltar även några rehabiliteringsyrkesgruppens professionella och organisationsarbetare. Alla kartläggare har genomgått vår kartläggarskolning.

Målet är att göra Åbo för Alla -tillgänglighetsguiden till en dialogförande informationskanal där användarna kan ge respons med sina erfarenheter i tillgänglighetsfrågor. Användarna kan ställa frågor angående tjänsterna. Vi svarar på frågorna eller för dem vidare till dem som säljer tjänsten i fråga.

Guiden byggdes som en del av informationssamhället - ihminen@turku -programmet. Med i samarbetet har bl.a. varit Egentliga Finlands Synskadade rf., åbonejdens Invalider rf., åbo CP-förening rf., åbo Hörselskadade rf., samt åbo tillgänglighetsombud, åbo och s:t Karins kyrkliga samfällighet, åbo universitet och åbo Akademi.